Careers

Poland

PKC Group Poland offers many opportunities for professional development. As a multinational, dynamic organisation we are focused on constant growth of our operations and services.

We are convinced that a skilled and committed staff is the foundation of our successful business. We believe that working for PKC Group, our employees gain valuable experience, improve their skills, perform professionally and gain friends. This is why we are constantly looking for new talents who appreciate the value of teamwork, responsibility, mutual respect and positive climate at the work place. In exchange, we offer attractive prospects and the opportunities of a global company.

You are a dynamic, creative, fluent in English? Think of career with development opportunities and want to actively participate in the development of multinational organization ? If so, we invite you to apply to us!

You can send an open application by email to:
recruiting.poland (at) pkcgroup.com,
or by mail to:
PKC Poland Sp. z o.o., ul. Radomska 86, 27-200 Starachowice.

You can send an open application by email to:
rekrutacja_ktp (at) pkcgroup.com
or by mail to:
Kabel-Technik-Polska Spółka z o.o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek


PKC Group Poland oferuje wiele możliwości rozwoju zawodowego. W międzynarodowym, dynamicznym środowisku, koncentrujemy się na ciągłym doskonaleniu naszej działalności i usług.

Jesteśmy przekonani, że wykwalifikowani i zaangażowani pracownicy są podstawą każdego sukcesu. Wierzymy, że pracując dla PKC Group Poland, nasi pracownicy zyskują cenne doświadczenie, podnoszą swoje kwalifikacje, realizują się zawodowo oraz zyskują przyjaciół.
Stale poszukujemy nowych talentów, którzy doceniają wartości pracy zespołowej, odpowiedzialności, wzajemnego szacunku i pozytywnego klimatu w miejscu pracy.
W zamian oferujemy atrakcyjne warunki pracy oraz możliwości rozwoju w międzynarodowym środowisku.

Jesteś osobą dynamiczną, kreatywną, posługujesz się językiem angielskim? Myślisz o błyskotliwej karierze i pragniesz aktywnie uczestniczyć w rozwoju w międzynarodowej organizacji? Jeżeli tak, to zapraszamy Cię do aplikowania do nas.

Aplikacje można przesyłać na adres e-mail
recruiting.poland (at) pkcgroup.com
Bądź pocztą na adres:
PKC Poland Sp. z o.o., ul. Radomska 86, 27-200 Starachowice

Aplikacje można przesyłać na adres e-mail:
rekrutacja_ktp (at) pkcgroup.com
Bądź pocztą na adres:
Kabel-Technik-Polska Spółka z o.o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek