Yritysvastuu


Yhteystiedot

corporate.responsibility (at) pkcgroup.com

Ympäristö

PKC seuraa ja mittaa jatkuvasti toimintansa ympäristövaikutuksia prosessien parantamiseksi. PKC ottaa vastuun toimintaympäristöstään ja pyrkii minimoimaan ympäristölle aiheutuvia haittoja. Osana ympäristötyötä konserni pyrkii täyttämään ja ylittämään yhteiskunnan ja asiakkaiden odotukset.

PKC:n ympäristönhallintajärjestelmä on laadittu PKC:n ympäristöä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi sekä PKC:n prosessien, tuotteiden ja palveluiden laadun ja tehokkuuden kehittämistyökaluksi. Tehtaat huolehtivat ympäristöasioista itsenäisesti omien ympäristöohjelmiensa ja paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Ympäristönhallintajärjestelmien tehokkuus ja ajantasaisuus varmistetaan asiakkaiden ja ulkoisen osapuolen tekemien säännöllisten auditointien avulla.

PKC Groupin tavoitteena on pienentää valmistustoimintansa ympäristövaikutuksia optimoimalla toimitukset ja hallitsemalla ja kierrättämällä materiaaleja tehokkaasti. Pakkausjätteen vähentämiseksi tuotteet toimitetaan asiakkaille pakkauksissa, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Lisäksi konserni laajentaa ympäristövastuutaan suunnittelemalla energiatehokkaita tuotteita, joiden päästöt ja materiaalinkulutus on minimoitu.

PKC:n oman toiminnan ympäristövaikutukset ovat pienet, koska valmistusprosessimme koostuu kokoonpanosta ja testauksesta. Siksi PKC uskoo, että koko toimitusketjun kattava yhteistyö on tehokkain keino pienentää konsernin toiminnan ympäristövaikutuksia. Tuotteiden komponenttien valinnassa otetaan huomioon myös asiakkaiden ympäristövaatimukset. Tärkeä osa yhteistyötä ovat toimittajille asetettavat vaatimukset, joilla vähennetään niiden toiminnan ympäristövaikutuksia.

PKC:n toiminta

Johdinsarjojen valmistus on manuaalista ja työvoimavaltaista työtä, joka perustuu henkilöstön ammattitaitoon ja prosessi-, tuote-, teknologia- ja komponenttiosaamiseen – ei koneisiin, laitteisiin ja prosesseihin, jotka vaatisivat korkeaa energian kulutusta, veden tai haitallisten kemikaalien käyttöä tai joka heikentäisi luonnon monimuotoisuutta tai synnyttäisi päästöjä ja jätevesiä. Kasvihuonepäästöt syntyvät pääasiallisesti matkustuksesta ja komponenttien toimituksista toimittajilta ja lopputuotteiden toimituksista asiakkaille.