Yritysvastuu


Yhteystiedot

corporate.responsibility (at) pkcgroup.com

Toimitusketjun hallinta

PKC toimii globaaleilla markkinoilla ja sen toimitusketju sisältää komponenttien ja materiaalien valmistuksen, kuljettamisen ja varastoimisen eri maissa ja maanosissa. PKC:n logistiikkaverkosto muodostuu toimitusketjun eri vaiheessa olevista tuhansista eri komponenteista. Toimitusketjun prosessit on rakennettu varmistamaan, että oikea määrä oikeita tuotteita toimitetaan oikeisiin paikkoihin oikeaan aikaan. PKC:n toimitusketjun hallinnalla on kaksi keskeistä päämäärää: varmistaa lopputuotteen oikea-aikainen toimitus asiakkaalle ja omistajuuden kokonaiskustannusten (Total Cost of Ownership) minimoiminen. Keskeistä onnistumiselle on yhteistyö partnereiden kanssa. Mitä dynaamisempi liiketoimintaympäristö on, sitä tarkempaa suunnittelua vaaditaan.

PKC valitsee vastuullisia partnereita, jotka jakavat PKC:n arvot ja arvioi säännöllisesti toimittajiaan ja alihankkijoitaan. PKC käyttää yhteistä arviointimallia kaikille toimittajille. Arviointi suoritetaan toimittajia valittaessa, mutta mallia käytetään myös olemassa olevien toimittajien arvioinnissa. ISO 14001:n ja ISO/TS 16949:n mukaisesti keskeiset arviointikohteet ovat toimittajan laatu- ja ympäristöjärjestelmät, laatuindeksi, toimitusvarmuus ja toimittajan palvelutaso ja joustavuus.