Yritysvastuu

Lisää raportteja


Yhteystiedot

corporate.responsibility (at) pkcgroup.com

Taloudellinen suorituskyky

Kannattavuus on yksi PKC:n perusarvoista. PKC harjoittaa kannattavaa ja tuottavaa toimintaa, käyttää pääomaa tehokkaasti, pitää konsernin maksuvalmiuden korkeana eikä harrasta veronkiertoa. PKC parantaa jatkuvasti toimintaansa ja etsii uusia kasvumahdollisuuksia. Kannattava kasvu luo osakkeenomistajille syntyvän lisäarvon ohella kestävän perustan liiketoiminnalle tukemalla henkilökunnan motivaatiota ja luotettavaa toimittajakantaa ja näin varmistaa kilpailukyvyn ja paremman asiakastyytyväisyyden myös tulevaisuudessa.

PKC Group Oyj:n hallitus on vahvistanut koko konsernin kattavan rahoituspolitiikan (Treasury Policy). Rahoituspolitiikan tarkoituksena on määrittää keskeiset toiminnot, yhteiset hallintoperiaatteet, vastuunjako sekä rahoitustoiminnon ja siihen liittyvän riskienhallinnan valvontaympäristön koko PKC:ssä.

Lisää taloustietoa löytyy PKC:n sijoittajasivuilta.