Yritysvastuu


Yhteystiedot

corporate.responsibility (at) pkcgroup.com

Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa PKC:n ohjausjärjestelmää. PKC Groupilla on voimassa emoyhtiön hallituksen hyväksymä koko konsernia koskeva riskienhallintapolitiikka. Riskienhallintapolitiikan tavoite on määrittää konserninlaajuiset suuntaviivat ja asettaa tavoitteet riskienhallinnalle siten, että konsernin kokonaisriskitasoa arvioidaan systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Muita (konserninlaajuisia, yksikkö- ja toimintokohtaisia) riskienhallintaan liittyviä ohjeistuksia ovat mm. rahoituspolitiikka, työterveys- ja turvallisuusohjeistus ja tietoturvapolitiikka.

PKC Group Oyj:n hallitus vastaa riskienhallintapolitiikan hyväksymisestä ja strategisiin riskeihin liittyvien päätösten tekemisestä.

Linkki PKC:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään