PKC Group

PKC:n historia lyhyesti

1969 Oy Nokia AB:n omistaman Pohjolan Kaapeli Oy:n johdinsarjayksikkö perustettiin. Toimitukset Saabille alkoivat. Mitä sen jälkeen on tapahtunut?

PKC 45 vuotta

Vuonna 2014 PKC juhli 45-vuotista historiaansa. Näiden vuosien aikana pienestä pohjoismaisesta toimijasta on kasvanut globaali, menestyvä konserni.

Vuodet osana Nokia konsernia

PKC:n tarina alkaa Pohjolan Kaapeli Oy:n, Nokian tytäryhtiön, Kempeleeseen Suomeen vuonna 1969 perustamasta johdinsarjatehtaasta. Tehdas valmisti johdinsarjoja niin henkilöautoihin kuin hyötyajoneuvoihinkin.

Toiminnan alkuvuosina yhtiö saavutti kaksi merkittävää asiakkuutta, jotka avasivat tien yrityksen kasvuun ja menestykseen pitkälle tulevaisuuteen: Saabin (Saab-Valmet ja Saab Scania) sekä Volvon (Volvo-Auto Ab). Toimittajasopimus Saab Valmetin Uudenkaupungin autotehtaan kanssa loi PKC:lle erinomaiset edellytykset kehittää liiketoimintaansa. PKC oli kansainvälisyydessä aikansa edelläkävijä, sillä asiakkuuksia haettiin aktiivisesti ulkomailta, ennen kaikkea Ruotsista.

Vuonna 1981 Pohjolan Kaapeli Oy fuusioitiin kiinteäksi osaksi Oy Nokia Ab:ta. Tuotannon ja asiakaspalvelun laatuun panostettiin voimakkaasti ja PKC:n kilpailuedut, ainutlaatuinen osaaminen ja massaräätälöinti, olivat menestyksen avaintekijä jo tuolloin[SRa1] . Osaamista ja ammattitaitoa arvostettiin asiakkaiden taholla ja yhtiö voitti useita laatupalkintoja.

Johdinsarjaliiketoimintaa harjoitettiin Nokia Kaapeli Oy:n nimellä vuosi 1989 ja vuosina 1990 - 1994 Nokia Johdinsarjat Oy:n nimellä. Kansainvälisen ajoneuvomarkkinan hintakilpailun kiristyessä kilpailukykyä vahvistettiin käynnistämällä Viron ja Venäjän alihankinta. Asiakaskunnan kansainvälistyminen jatkui, kun asiakkaaksi saatiin Saab-yhteistyön kautta yhdysvaltalainen General Motors. Haastavassa markkinatilanteessa tehtiin tulevaisuuden kannalta tärkeä päätös keskittyä yrityksen vahvimpaan osaamiseen: hyötyajoneuvojen johdinsarjojen suunnitteluun ja valmistamiseen.

Itsenäiseksi, globaalin kasvun yhtiöksi

Vuonna 1994 yrityksen silloinen omistaja Nokia päätti keskittyä tietoliikenteeseen, minkä mukana myös johdinsarjaliiketoiminta laitettiin myyntiin. Ostajat löytyivät yrityksen silloisesta toimivasta johdosta, joiden ostosuunnitelmille myös pitkäaikaiset pääasiakkaat antoivat tukensa. Management buy out- toimen seurauksena syntyi PK Cables Oy. Kansainvälistyäkseen yhdessä asiakkaidensa kanssa uusi yhtiö tarvitsi lisää rahoitusta, jota saatiin listautumalla Helsingin Pörssiin vuonna 1997.

Pörssiin listautumisen jälkeen PKC jatkoi kansainvälistä kasvuaan. Samana vuonna pörssiin listautumisen kanssa perustettiin Brasiliaan PKC:n ensimmäinen tytäryhtiö. Vuosina 1999 – 2004 johdinsarjoja valmistettiin myös PKC:n tehtaalla Hollannissa. Viron siihen asti alihankintana toteutettu tuotanto ostettiin osaksi konsernia vuonna 2002 ja Venäjän tuotanto vuonna 2003. Nykyinen elektroniikkaliiketoiminta hankittiin osaksi konsernia vuonna 1998.

Voimakkaan kasvun vuosina PKC laajensi toimintaansa uusille mantereille. Aasian toiminnot käynnistettiin vuonna 2005, kun PKC perusti Kiinaan tytäryhtiön. Pohjois-Amerikkaan oli suunnattu jo vuotta aiemmin, ja vuonna 2005 toiminta siellä laajeni merkittävästi Electro Canada-yhtiöiden hankinnan myötä. PKC Groupista tuli yritysoston myötä Bombardier Recreational Productsin globaali päätoimittaja johdinsarjoissa.

Yritysostojen kautta uuteen kokoluokkaan

2000-luvun ensimmäiset vuodet olivat kansainvälisen laajenemisen aikaa, mutta vasta alkua konsernin globaalille kasvulle. Vuonna 2008 PKC osti MAN Nutzfahrzeuge AG:n johdinsarjaliiketoiminnan Puolassa ja saavutti MAN-konsernin merkittävän hyötyajoneuvoasiakkuuden.

Strategisesti merkittävää jalansijaa Keski-Euroopan tärkeiltä hyötyajoneuvomarkkinoilta vahvistettiin seuraavan yritysoston myötä, kun PKC vuonna 2011 osti Saksassa, Puolassa ja Ukrainassa toimivat Segu-yhtiöt.

PKC:n historian tähän asti merkittävin yrityskauppa toteutui vuonna 2011. Silloin PKC osti Pohjois-Amerikan johtavan kuorma-autojen johdinsarjojen valmistajan, AEES:n. AEES-yhtiöiden hankinnan myötä PKC:n liikevaihto kaksinkertaistui ja asiakaskunta laajeni merkittävästi. Uusia, yrityskaupan mukanaan tuomia asiakkuuksia olivat mm. Daimler Trucks NA, Navistar, PACCAR ja Ford.

Suuntana Aasian kasvavat hyötyajoneuvomarkkinat

Vuosi 2012 oli yritysostojen jälkeen toimintojen integraation aikaa. Yritysostojen toivat konserniin uusia teknologioita sekä entistä laajemmat mahdollisuudet asiakkuuksien kehittämiseen ja ristiinmyyntiin. PKC siirsi pääkonttorinsa Suomessa Kempeleestä Helsinkiin. Samalla katse käännettiin aikaisempaa tarkemmin Aasiaan ja sen voimakkaasti kasvavviin ja kehittyviin hyötyajoneuvomarkkinoihin, joiden tarpeisiin PKC tarjoaa erinomaisesti sopivia korkean teknologian ratkaisuja.

PKC:n historia lyhyesti (pdf)