PKC Group

PKC:n arvot

PKC Groupin arvot tukevat strategian toteuttamista ja ohjaavat päivittäistä toimintaamme

1. Sitoutuminen

Sitoudumme asiakkaalle, yhteistyökumppanille ja työkaverille annettuun lupaukseen.

2. Laatu

Tunnemme vastuumme tuotteidemme ja palveluidemme laadusta sekä tahdomme yhdessä kehittää toimintaamme tehokkaammaksi ja virheettömämmäksi. Kannamme vastuuta ympäristöstämme ja pyrimme minimoimaan ympäristölle aiheutuvia haittoja. 

3. Kannattavuus

Toimintamme on kannattavaa ja tuloksekasta, pääoman käyttömme on tehokasta ja yrityksemme vakavaraisuus pyritään pitämään hyvällä tasolla. 

4. Yhteistyö

Avoimuudella, toistemme arvostuksella ja tasa-arvoisella kohtelulla luomme edellytykset hyvälle yhteistyölle.