Legal Notice

Avaamalla PKC Groupin Internet-sivut sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

Immateriaalioikeudet
PKC Groupin Internet-sivujen sisältö mukaan lukien tekstit, kuvat, nimet, logot, tavaramerkit, ulkoasu tai muu sisältö, on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. PKC Group pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Aineiston kopiointi, tallentaminen tai muu toistaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu  hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman PKC Groupin etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia on kiellettyä.

PKC Groupin Internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman PKC Groupin erillistä kirjallista suostumusta.

Pörssi- ja lehdistötiedotteita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Asiakkaiden lopputuotteiden kuvat on julkaistu kyseisten asiakkaiden luvalla. Kuvien käyttö ilman lupaa on kielletty.

Vastuuvapaus
PKC Groupin Internet-sivut ja niiden sisältö on PKC Groupin sivujen käyttäjille tarjoama palvelu. PKC Groupin Internet-sivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". PKC Group ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. PKC Group ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. PKC Group ei vastaa sivujen saatavuudesta. PKC Group pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

PKC Groupin Internet-sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. PKC Groupilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin PKC Groupin toimesta eikä PKC Group vastaa niiden sivujen sisällöstä.

PKC Group ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön tai Internet-sivuillaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä. PKC Groupin vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Materiaalin lähettäminen PKC Groupille
Lähettämällä tietoa ja materiaalia (esimerkiksi palautetta, tietoja, vastauksia kyselyihimme, kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia, ideoita, suunnitelmia, tilauksia, pyyntöjä tai niitä vastaavaa tietoa) PKC Groupille esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet.

Yksityisyyden suoja
PKC Group on sitoutunut suojaamaan Internet-sivuillaan käyvien henkilöiden yksityisyyttä. PKC Group noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

PKC Groupin Internet-sivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan ja luovuttamanaan. Vastataksemme käyttäjien kysymyksiin tai täyttääksemme heidän pyyntöjään voi olla tarpeen kysyä henkilötietoja, kuten nimeä, titteliä, edustamaa yritystä tai yhteisöä, osoitetta, sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa ja PKC Group voi käyttää näitä tietoja vastatakseen pyyntöihin ja ottaa yhteyttä postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Ellei sovellettava lainsäädäntö siihen pakota, PKC Group ei kuitenkaan ilman lupaa anna näitä tietoja kolmannelle osapuolelle.

Teknisiä tietoja
Sivut toimivat parhaiten Microsoft Internet Explorer 9, Mozilla FireFox 3.5, Chrome 4.0, Safari 4.0, tai Opera 9.5 -selainohjelmilla tai näitä uudemmilla versioilla.