Johdinsarjat

Sulakekotelot

Ajoneuvon pääsulakekeskus on tyypillisesti sijoitettu akkujen läheisyyteen. Tämä keskus suojaa suurivirtaisilla sulakkeilla akun päävirtaa, joka jakaantuu sähkökeskusten kautta toimilaitteisiin.

Mega- ja midi -tyyppisiä (100-400A) sulakkeita käytetään näissä pääsulakekeskuksissa sähköjärjestelmän suojaukseen. Suurien virtojen vuoksi sulakekeskuksen sisäinen kytkentä toteutetaan virtakiskoilla. Piirilevyn integrointi tähän kokonaisuuteen on myös mahdollista.

PKC suunnittelee ja valmistaa asiakasräätälöityjä sulakekeskuksia, joihin voidaan integroida älykkäitä toimintoja pelkän virransyötön solmupistetoiminnan lisäksi. Tällaisia älykkäitä toimintoja voivat olla esimerkiksi akkujen latauksen ja -varauksen hallinta, linjojen kuormitusvirtojen mittaus ja kommunikointi ajoneuvoväylään.

Ajoneuvoelektroniikka