Taloudellista tietoa

Yhteydenotot, sijoittaja-asiat

Outi Saarela

Corporate Communications Generalist
Puh. +358 40 023 7975
etunimi.sukunimi@pkcgroup.com

Optiot 2012

Vuoden 2012 optio-ohjelman mukaiset optio-oikeudet annetaan hallituksen päätöksellä vastikkeetta konsernin johtoryhmän jäsenille, tytäryhtiöiden johtajille ja muille hallituksen määrittelemille PKC Group -konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 1 020 000 kappaletta ja ne jakautuvat 2012A (i ja ii), 2012B (i ja ii) sekä 2012C (i ja ii). Kutakin optio-oikeuksien alalajia on 170.000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 020 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 4,6 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Osakkeen merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.—31.3.2012 (optio-oikeudet 2012A), 1.1.—31.3.2013 (optio-oikeudet 2012B) ja 1.1.—31.3.2014 (optio-oikeudet 2012C). Mikäli edellä mainittu merkintähinnan määräytymisjakson osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi on alempi kuin määräytymisjaksoa edeltävän tilikauden konsernitilinpäätöksen osakekohtainen oma pääoma, hallituksella on oikeus päättää, että merkintähintana käytetään edeltävän tilikauden konsernitilinpäätöksen osakekohtaista omaa pääomaa. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2012A on 1.4.2015–30.4.2017, optio-oikeuksilla 2012B 1.4.2016–30.4.2018 ja optio-oikeuksilla 2012C 1.4.2017–30.4.2019.

Vuoden 2012 A (ii) optioiden vapautumiskriteeri

 • 2012 A ii) optioilla osakkeiden merkintäaika alkaa vain, jos konsernin tilikausien 2012–2014 taloudellinen kehitys sekä käyttökate ovat yhtiön hallituksen kokonaisarvion perusteella verrannollinen PKC Groupin merkittävimpiin tuloksensa julkistaneisiin kilpailijoihin. Kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon myös PKC:n markkinaosuuden kehittyminen.
 • Jos edellä mainittu edellytys ei toteudu, optio-oikeudet raukeavat hallituksen harkinnan mukaan ja hallituksen päättämässä laajuudessa ja tavalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti.
 • 2012 A ii) optiot allokoidaan optionsaajille ehdollisesti siten, että ne luovutetaan ja kirjataan optionsaajien arvo-osuustileille vasta hallituksen päätettyä merkintäajan alkamisesta ja hallituksen päättämässä laajuudessa.
 • Hallitus on päättänyt, että 2012 A (ii) optioiden vapautumiskriteeri on täyttynyt ja siten osakkeiden merkintäaika 2012 A (ii) optioilla alkaa optioehtojen mukaisesti

Vuoden 2012 B (ii) optioiden vapautumiskriteeri

 • 2012 B (ii) optioilla osakkeiden merkintäaika alkaa vain, jos konsernin tilikausien 2013–2015 kumulatiivinen käyttökate on vähintään 180 miljoonaa euroa. Yritysostojen, fuusioiden ja muiden rakennemuutosten vaikutukset sekä poikkeukselliset makrotaloudelliset muutokset tullaan huomioimaan laskelmassa.
 • Jos edellä mainittu edellytys ei toteudu, optio-oikeudet raukeavat hallituksen harkinnan mukaan ja hallituksen päättämässä laajuudessa ja tavalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti.
 • 2012 B ii) optiot allokoidaan optionsaajille ehdollisesti siten, että ne luovutetaan ja kirjataan optionsaajien arvo-osuustileille vasta hallituksen päätettyä merkintäajan alkamisesta ja hallituksen päättämässä laajuudessa.
 • Hallitus on päättänyt, että 2012 B (ii) optioiden vapautumiskriteeri on täyttynyt ja siten osakkeiden merkintäaika 2012 B(ii) optioilla alkaa optioehtojen mukaisesti

Vuoden 2012 C (ii) optioiden vapautumiskriteeri

 • 2012 C (ii) optioilla osakkeiden merkintäaika alkaa vain, jos konsernin tilikausien 2014–2016 kumulatiivinen käyttökate on vähintään 180 miljoonaa euroa. Yritysostojen, fuusioiden ja muiden rakennemuutosten vaikutukset sekä poikkeukselliset makrotaloudelliset muutokset tullaan huomioimaan laskelmassa.
 • Jos edellä mainittu edellytys ei toteudu, optio-oikeudet raukeavat hallituksen harkinnan mukaan ja hallituksen päättämässä laajuudessa ja tavalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti.
 • 2012 C (ii) optiot allokoidaan optionsaajille ehdollisesti siten, että ne luovutetaan ja kirjataan optionsaajien arvo-osuustileille vasta hallituksen päätettyä merkintäajan alkamisesta ja hallituksen päättämässä laajuudessa.
 • Hallitus on päättänyt, että 2012 C (ii) optioiden vapautumiskriteeri ei ole täyttynyt ja siten osakkeiden merkintäaika 2012 C (ii) optioilla ei ala optioehtojen mukaisesti

Tällä hetkellä

 • merkintähinta 2012A optioilla on 15,31 euroa, 2012B optioilla 16,65 euroa ja 2012C optioilla 23,28 euroa.

Optio-oikeusehdot

Pörssitiedotteet:

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle optio-oikeuksista

Yhtiökokouksen päätös