Taloudellista tietoa

Optiot 2009

Vuoden 2009 optio-ohjelman mukaiset optio-oikeudet annetaan hallituksen päätöksellä vastikkeetta konsernin johtoryhmän jäsenille, tytäryhtiöiden johtajille ja muille hallituksen määrittelemille PKC Group -konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 600 000 kappaletta ja ne jakautuvat A, B ja C optioihin. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 600 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on PKC Groupin osakkeen vaihdolla painotettu huhtikuun 2009, 2010 ja 2011 keskikurssi Nasdaq Helsingissä + 20 %. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2009A 1.4.2012–30.4.2014, optio-oikeuksilla 2009B 1.4.2013–30.4.2015 ja optio-oikeuksilla 2009C 1.4.2014–30.4.2016.

Tällä hetkellä

  • Merkintäaika 2009A optioilla päättynyt.
  • Merkintäaika 2009B optioilla päättynyt.
  • Merkintäaika 2009C optioilla päättynyt.

Optio-oikeusehdot

Pörssitiedotteet:

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle optio-oikeuksista

Yhtiökokouksen päätös