Taloudellista tietoa

Optiot 2006

Vuonna 2006 käynnistettiin optio-ohjelma, jonka mukaisten A, B ja C optioihin jakautuvien optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 697 500 kappaletta. Optio-oikeuksilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika ajoittuu vuosille 2009-2013. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla on optioehdoissa määritelty PKC Group Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä osinko-oikaisuineen. Osakepääoma voi vuoden 2006 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään 697 500 uudella osakkeella ja 234 673,67 eurolla. Optio-oikeuksiin 2006 liittyy osakeomistusohjelma. Avainhenkilöt velvoitetaan merkitsemään tai hankkimaan yhtiön osakkeita 20 prosentilla optio-oikeuksista saadusta bruttomääräisestä tulosta ja omistamaan nämä osakkeet kahden vuoden ajan. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava nämä osakkeet niin kauan kuin hänen toimisuhteensa jatkuu.

Tällä hetkellä

  • Merkintäaika 2006 optioilla päättynyt.

Optio-oikeusehdot

Pörssitiedotteet:

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle optio-oikeuksista

Yhtiökokouksen päätös