About PKC

Estonia

PKC Eesti AS has over 20 years of experience in manufacturing wiring systems for commercial vehicle and electronics industries. Our factories are located in Keila and Haapsalu in Estonia. As a multinational, dynamic organization we are focused on constant development of our operations and services.

PKC Eesti AS focuses on creating a suitable environment for the effective work of the people. We are constantly looking for motivated and goal-oriented personnel and we focus on developing our employees´ competences and train them to ensure a well-functioning whole and employees´ persistence in the organization.

We are convinced that our competitiveness is based on our skilled and committed personnel. To that end, we offer employees the opportunity for professional development and to increase their competence within the company. Through this the company can keep talented and value added employees.

PKC Group's core values are commitment, quality, profitability and co-operation, which are the keywords of the employment relationship in our company. The most important indicators of PKC Eesti AS are safety and health of our personnel.

We offer attractive professional development opportunities within the organization, valuing employees knowledge and skills in the long-term employment.

OPEN VACANCIES

Pricing Specialist

***

You can send a CV with a letter of motivation by e-mail or mail:
personal.eesti@pkcgroup.com

PKC Eesti AS
Personaliosakond
Paldiski mnt 31
Keila 76606
Tel: 63 90 216 or 63 90 180

For Students
PKC Eesti AS offers the opportunity to gain experience in multifaceted tasks in manufacturing, research and development as well as supporting operations. You will be part of a skilled, professional team in an inspiring job environment.
We offer challenging diploma and engineering projects for students who wish to expand on their area of expertise and develop it. PKC Eesti AS is one of the largest industrial companies in Estonia, and we want to offer young people the opportunity to develop and grow with the company!
If you are applying for a job in order to complete your studies, please mention the field in which you are completing your diploma work or the subjects that interest you.

Tell us about yourself by sending a free-form application by e-mail:
personal.eesti@pkcgroup.com

Or by mail with the keyword "praktika kandidaat":
PKC Eesti AS
Personaliosakond
Paldiski mnt 31
Keila 76606

For more information contact 63 90 216


PKC Eesti AS omab üle 20 aastast töökogemust juhtmeköidiste valmistamises veoautode- ja elektroonikatööstustele. Meie tehased asuvad Haapsalus ja Keilas. Rahvusvahelise ja dünaamilise organisatsioonina oleme keskendunud oma tegevuste ja teenuste pidevale arendamisele.

PKC Eesti AS soovib luua sobiva keskkonna inimeste tulemuslikuks tööks, leida organisatsiooni jaoks sobivaimad töötajad, arendada ja koolitada neid, suunata nende tegevus hästi toimivaks tervikuks ning kindlustada nende püsimine organisatsioonis.
Ettevõttele on tema töötajad olulise tähtsusega ning paljuski sõltub firma edukus nende arengust ja õppimisvõimest. Selleks pakume töötajatele võimalust ettevõttes professionaalselt areneda ja oma kompetentsust tõsta ning läbi selle on ettevõttel võimalik hoida andekaid ja väärtust loovaid töötajaid.
Meie ettevõtte põhiväärtusteks on pühendumus, kvaliteet, kasumlikkus ja koostöö, mis on märksõnadeks ka töösuhetes. Olulisimad parameetrid PKC Eesti AS-i jaoks on töötajate turvalisus ja tervishoid. Et seda tagada, oleme juurutanud 5S tehnika, mis keskendub eelkõige ohutuse ja tootlikkuse tõhustamisele, heakorra hoidmisele ja kvaliteedi tagamisele.

Karjääri arendamiseks püüame luua oma töötajatele erinevaid arenguvõimalusi organisatsiooni siseselt väärtustades seeläbi nende teadmiste ja oskuste pikaajalist kasutamist PKC Eesti AS-is.
Kui Sa oled huvitatud tööst PKC Eesti AS-is, siis palume saata oma CV koos motivatsioonikirjaga e-maili aadressile: personal.eesti@pkcgroup.com

Töökoha taotleja ankeet

PKC Eesti AS
Personaliosakond
Paldiski mnt 31
Keila 76606
Tel: 63 90 216 või 63 90 180

Üliõpilasele
PKC Eesti AS pakub võimalust omandada praktilisi teadmisi õpitavast erialast ja teha oma tööelu esimene samm arenevas rahvusvahelises tööstusettevõttes. Meile on teretulnud praktikale õpilased erinevatest õppeasutustest, eriti on oodatud inseneri erialadel õppivad tudengid.
Me tahame anda õpilastele ettekujutuse põnevast tööelust, mis neid ees ootamas on ning samas võimaldab see meil tutvuda parimate noortega, kes võiksid pärast kooli lõpetamist meie meeskonnaga liituda. PKC Eesti AS on üks suurimaid tööstusettevõtteid Eestist ning me soovime pakkuda noortele võimalust areneda ja kasvada koos ettevõttega!
Pidevalt areneva ettevõttena vajame tööle kvalifitseeritud personali ning seoses sellega pakume praktika võimalust erinevatel erialadel.
Kui Sa oled huvitatud praktika võimalusest tööstusettevõttes, siis palume saata oma CV koos praktika eesmärgi ja praktika sooritamise ajaga e-maili aadressile:
personal.eesti@pkcgroup.com
Või märgusõnaga „praktika kandidaat“ aadressile:
PKC Eesti AS
Personaliosakond
Paldiski mnt 31
Keila 76606
Lisainfot praktika kohta on võimalik saada telefonil 63 90 216